Carin von Sydow


Jag ville ha sagt dig de ömmaste ord

Wahlström & Widstrand ISBN: 9146176306

Carin von Sydow, född Ljung, kallade Gerda Karlfeldt för "faster". I verkligheten var Gerda faster till Carins far, vars far i sin tur var broder till Erik Axel Karlfeldt.

Efter tre barn gifte sig Karlfeldt
Erik Axel Karlfeldt var en av Sveriges mest älskade diktare. Han satt i Svenska Akademien och tilldelades postumt Nobelpriset. Han hade redan hunnit en bit i karriären när han 1901 träffade det unga hembiträdet Gerda Holmberg. De förälskade sig i varandra och hann få tre barn innan han beslutade sig för att gifta sig med henne. Men först sedan hon ställt honom inför ultimatum. En initierad berättelse om livslång kärlek och avgrundsdjupa klasskillnader.
Ingalill Mosander
1999-11-25

SÅNGS är namnet på en diktares gård!
När familjen 1922 förvärvade en gammal ödegård i byn Sjugare intill sjön Opplimen och beslutade att göra den till sitt sommarparadis, kände sig Gerda till slut i hamn. De planer som Erik med sin stora kunskap i natur, flora, och medicinalväxter gjorde upp för sin lustgård och trädgård, förverkligade Gerda sedan under drygt de femtio år, som hon överlevde sin make. 1931, då skalden gick ur tiden, var trädgården på långt när färdig men planeringen fanns där! Några av de många örter, som fanns på Sångs och i finns där även idag, kan du finna i detta blomsteralbum!

Tillbaka